Vrsta nekretnine
Cijena
Površina
Lokacija
Naselje

Građevinsko zemljište, Gornji Stupnik, 1715 m2

Površina: 1.715,00 m2
Lokacija: Zagreb - okolica
Naselje: Gornji Stupnik
Ulica:
Cijena: 120.000 €
Broj soba/ureda:
Kat:
Ukupno katova:
Dizalo:
Centralno grijanje:
Etažno grijanje:
Balkon / terasa:
Garaža / parking:
Klima uređaj:
Internet priključak:
Telefonski priključak:
Namješteno:
Uredni papiri:
Opis:

Posredujemo kod podaje parcele uz asfaltnu cestu, u neposrednoj blizini GORNJOSTUPNIČKE ulice i Konzuma, pravilnog oblika, položajno orijentirana na zapad - jug. Nalazi se unutar uređenog i izgrađenog građevinskog područja, mješovite namjene i u središnjem dijelu naselja.

Vlasništvo uredno 1/1 .

Tel. za kontakt je 091 7832 764


VELIČINA I IZGRAĐENOST GRAĐEVNE ČESTICE

(1) Veličina građevne čestice za građenje obiteljske kuće ne može biti manja od:

a) za građenje zgrade na slobodnostojeći način: 350 m2, u planiranim, a 300 m2 u već izgrađenim dijelovima naselja (širina građevne čestice na građevnoj liniji ne smije biti uža od 14,00 m u planiranim, odnosno 12,00 m u izgrađenim dijelovima naselja),

b) za građenje zgrade na poluugrađen način: 300 m2u planiranim, a 250 m2u već izgrađenim dijelovima naselja, uz poštivanje ostalih uvjeta. Širina građevne čestice na građevnoj liniji ne smije biti manja od 12,00 metara u planiranim, odnosno 10,00 m u izgrađenim dijelovima naselja.

c) za građenje zgrade u nizu: 200 m2u planiranim, a 150 m2 u već izgrađenim dijelovima naselja. Širina građevne čestice na građevnoj liniji ne smije biti manja od 8,00 metara u planiranim, odnosno 6,00 m u izgrađenim dijelovima naselja.

(2) Najmanja površina građevne čestice namijenjene stambenoj izgradnji mora zadovoljiti osnovne uvjete suvremenoga stanovanja,podrazumijevajući i sve higijensko-tehničke standarde.

(3) Novoplanirana obiteljska kuća ne može biti manja od 50,00 m2građevinske (bruto) površine.

(4) U izgrađenim dijelovima GPN-a, koja su na grafičkom listu br. 4: “Građevna područja naselja ”
označena tamnožutom bojom, mogu se građevno popraviti, građevno prilagoditi novoj ili postojećoj namjeni, obnoviti i dograditi postojeće zgrade. U tim slučajevima ne smije se pogoršati zatečeno stanje u pogledu osunčanja, odnosa prema susjedu i sl.
Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice:
- za zgrade izgrađene na slobodnostojeći način do 40%,
- za dvojne zgrade izgrađene napoluugrađen način do 50 %,
- za zgrade u nizu do 60 %.

(5) Iznimno je moguća izgrađenost i do 80% i to u slučajevima kada se radi o malim česticama sa
već legalno izgrađenom glavnom zgradom. Povećanje izgrađenosti do 80% odnosi
se na izgradnju garaže za osobno vozilo i to samo u područjima gdje postojeća prometna
situacija ne omogućava da se osobno vozilo parkira unutar cestovnoga pojasa.

(6) U neizgrađenim dijelovima GPN-a, koja su na grafičkom listu br. 4: “Građevna područja naselja ” označena svjetlo žutom bojom, mogu se graditi nove obiteljske kuće, stambene ili stambeno-poslovne, višestambene i poslovne zgrade gdje je ukupna izgrađenost
zemljišta građevne čestice:
- za zgrade izgrađene na slobodnostojeći način do 35%,
- za dvojne zgrade izgrađene napoluugrađen način do 45 %,
- za zgrade u nizu do 55 %.

VISINA I KATNOST ZGRADE

(1) Obiteljske kuće, stambene zgrade, stambeno-poslovne i poslovne zgrade mogu se graditi najviše kao Po+Su/P+1+Pk. Iznimno, do Po+Su/P+2 ako se veći dio prizemlja predviđa za uređenje poslovnog prostora i to u središnjem općinskom naselju Građevna područja naselja

Najveća dozvoljena visina do ruba krovnog vijenca za Po+Su/P+1+Pk iznosi 9,50 metara, a za Po+Su/P+2 iznosi 11,50 m od konačno zaravnatog terena.

(2) Konstruktivna visina podruma (P0) stambene zgrade smije biti najmanje 2,50 m, dok najveća nije određena. Konstruktivna visina prizemlja (PR) za poslovno-trgovačko-ugostiteljski sadržaj može biti do 4,00 metra, a konstruktivna visina svih ostalih katova smije biti najviše do 3,20 m

GPN S POSEBNIM UVJETIMA I NAČINOM KORIŠTENJA

(1) Unutar GPN-a (mješovite namjene) s posebnim uvjetima i načinom korištenja osim obiteljskih kuća, odnosno stambenih zgrada,mogu se graditi stambeno poslovne i poslovne zgrade, poslovno-trgovačko-ugostiteljski prostori kako slijedi:

a) trgovina: trgovački prostori do 600 m2prodajnog prostora,
b) ugostiteljstvo (restoran do 100 sjedećih mjesta i ostali ugostiteljski sadržaji),
c) zanatstvo i osobne usluge
d) turizam (obiteljski pansioni, smještaj i ponuda u obliku seoskog turizma).

Sadržaji navedeni u alinejama a) do d) mogu se graditi nagrađevnim česticama kao sastavni dio tih stambenih zgrada.

(2) Unutar GPN-a (mješovite namjene) s posebnim uvjetima građenja i korištenja mogu se graditi i koristiti poslovno-proizvodne i skladišne zgrade tlorisne površine do najviše 2500 m2

Prostor za skladištenje sirovina i gotovih ili polugotovih proizvoda mora se osigurati unutar građevne čestice ovih zgrada. Pristup dostavnim vozilima te njihovo parkiranje za vrijeme utovara/istovara mora se osigurati isključivo na samoj građevnoj čestici, izvan svih prometnih površina. Proizvodne i skladišne zgrade mogu se graditi i na građevnim česticama gdje već postoji obiteljska kuća ili stambena zgrada. U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz slijepu (stambenu) prometnicu, kolni pristup do planiranih proizvodnih i skladišnih zgrada treba riješiti isključivo pristupom s neke od „prolaznih“ prometnica unutar naselja. pri odabiru smještaja ovih zgrada posebna pažnja treba se posvetiti posebnim uvjetima zaštite od požara.

(3) Unutar GPN-a s posebnim uvjetima gradnje i načinom korištenja moguća je izgrađenost do 50%, uz obvezu da je bar 20% površine građevne čestice krajobrazno uređeno.Visina vijenca zgrada namjene iz stavka 2 ovoga članka ne smije biti veća od 12,00 metara do vijenca, odnosno 13,50 m do krovnog sljemena.

(4) Ostali uvjeti gradnje na građevnim česticama jednaki su uvjetima gradnje gospodarskih zgrada i građevina unutar izdvojenih dijelova građevnog područja izvan naselja gospodarske namjene (članak 33-36).
Komunalije:

Gradski plin
Gradski vodovod
Gradska kanalizacija
Telefon
Asfaltni put

Dozvole:

vlasnički list

(c) Offero nekretnine d.o.o. Sva prava pridržana. Izrada web stranica - Virtus dizajn